آگهی مزایده

تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 تهران به استناد ماده 57 اساسنامه خود در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در فاز 3 فرهنگیان شهر جدید اندیشه به متراژ 439 متر مربع اقدام نماید.

مشخصات ملک :

  1. متراژ زمین 439 مترمربع
  2. کاربری تجاری
  3. دارای سند تک برگ به نام تعاونی و آماده واگذاری

قیمت ملک :

قیمت پایه بر اساس قیمت کارشناسی صد و یک میلیارد ریال معادل ده میلیارد و یکصد میلیون تومان

نحوی خرید و دریافت مدارک

متقاضیان می توانند همه روزه به جز پنجشنبه و جمعه ازساعت 8 الی 13/30 به دفترتعاونی واقع در تهران بلوار معلم میدان معلم بلوار مدائن پلاک 6 واحد یک مراجعه و در خصوص سایر شرایط واگذاری اطلاعات لازم را کسب نمایند. شروع مزایده از تاریخ :شنبه 30/10/1402 تا 4/11/1402 ساعت 13

تعاونی در قبول و رد پیشنهادات مختار است

بازدید از ملک بلامانع است : آدرس : فاز سه فرهنگیان خیابان شهید چمران اقاقیا جنوبی خیابان فرهنگیان

تلفن تماس : 66224242