اخطار شرکت عمران اندیشه

به اطلاع همکارانیکه در شهر جدید اندیشه از این تعاونی اقدام به دریافت زمین کرده و تاکنون نیز هچ اقدامی روی آن انجام نداده اند می رساند، بنا بر اخطار شرکت عمران اندیشه به این همکاران 15 روز فرصت داده شده است تا نسبت به دریافت جواز و ساخت و ساز اقدام نمایند . در غیر اینصورت با توجه به قرار داد فی مابین که در دفترچه واگذاری قید شده است شرکت عمران اندیشه می تواند نسبت به فسخ قرارداد به طور یکطرفه اقدام نماید . لذا از کلیه همکارانیکه هیچ اقدامی بر روی قطعه خود انجام نداده اند درخواست می شود جهت پیگیری به دفتر تعاونی و یا شرکت عمران اندیشه مراجعه نمایند. عواقب عدم توجه به اخطار صادره متوجه عضو می باشد .