اتمام پروژه دولت خواه

پروژه 24 واحدی دولت خواه با همت و تلاش اعضای هیئت مدیره در شرایط سخت کرونا و افزایش غیر قابل پیش بینی کالا و خدمات در اسفند 1400 به اتمام رسید. با دعوت از اعضای ذینفع واحدها تحویل آنان گردید.

پارکینگ هم کف
انباری
موتور خانه