آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول )

تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18

به اطلاع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 تهران می رساند  جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول روز شنبه مورخه    19/4/1400    راس ساعت 10 صبح در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در بلوار معلم میدان معلم بلوار مدائن روبروی کاوشکده معلم پلاک 6 برگزار می گردد ، حضور به هم رسانید .

جلسه با حضور (نصف + 1 ) اعضا رسمیت خواهد یافت و در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه مجمع به نوبت دوم موکول می گردد . ضمنا” از کلیه اعضاءمحترم دعوت به عمل می آید که شخصا” و یا نماینده تام الاختیار خود را جهت حضور در جلسه اعزام نمایند .

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد سال 1399
  2. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
  3. تصویب صورتهای مالی سال 1399
  4. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
  5. اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای پروژه های معرفی شده به تعاونی

تذکر : داوطبین عضویت در سمت  هیئت مدیره و بازرس می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی تا پایان وقت اداری در خواست کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی به دفتر تعاونی تحویل نمایند .

 افرادی که تمایل به تعیین وکیل دارند  حد اکثر تا یک روز قبل  از تاریخ برگزاری انتخابات  جهت تایید و کا لت نامه  و دریافت برگه حضور در مجمع به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

تاکید می گردد متقاضیان سمت هیئت مدیره و بازرسی می بایست واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اساسنامه باشند.

مدارک درخواستی :

  1. یک قطعه عکس پرسنلی جدید            2- کپی شناسنامه و کارت ملی             3- آخرین حکم کارگزینی برای شاغلین و بازنشستگان       3- گواهی عدم سوء پیشینه

هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 تهران