آگهی مزایده

تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 تهران در نظر دارد دوقطعه زمین با کاربری آموزشی و تجاری واقع در فاز سه فرهنگیان اندیشه را از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط دریافت مدارک شرکت در مزایده به دفتر تعاونی واقع در بلوار معلم میدان معلم بلوار مدائن پلاک 6 واحد 1 مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13 روز یکشنبه 1400/2/26 تحویل نمایند .

شماره قطعهکاربریمتراژقیمت پایه
354آموزشی3353/90 مترمربع83/847/500/000 ریال
341تجاری439/2059/292/000/000 ریال

تلفن تماس : 66224242