آگهی مزایده

تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 تهران به استناد ماده 57 اساسنامه خود در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در فاز 3 فرهنگیان شهر جدید اندیشه به متراژ 439 متر مربع از طریق مزایده اقدام نماید.

مشخصات ملک :

  1. متراژ زمین 439 مترمربع
  2. کاربری تجاری
  3. دارای سند تک برگ به نام تعاونی و آماده واگذاری

قیمت ملک :

قیمت پایه بر اساس قیمت کارشناسی از قرار هر متر مربع صد و سی و پنج میلیون ریال معادل سیزده میلیون و پانصد هزار تومان

نحوی شرکت در مزایده :

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه 99/7/28 تا روز سه شنبه 99/8/6 همه روزه به جز پنجشنبه و جمعه ازساعت 8 الی 13/30 به دفترتعاونی واقع در تهران بلوار معلم میدان معلم بلوار مدائن پلاک 6 واحد یک مراجعه و با تکمیل مدارک شرکت در مزایده  و واریز مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان به حساب تعاونی پیشنهاد خود را اعلام نمایند . جهت واریز مبلغ سپرده می توانید از طریق پوز دفتر اقدام نمائید.

تعاونی در تاریخ 99/8/7 پس از بررسی کلیه پیشنهادات، برنده مزایده را اعلام و از نامبرده جهت عقد قرارداد دعوت به عمل می آورد.

برنده مزایده می بایست حداکثر 15 روز از زمان اعلام نسبت به واریز 50 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب تعاونی اقدام نماید . 70 درصد باقی مانده قیمت پیشنهادی حداکثر ظرف 45 روز و الباقی که از دو ماه تجاوز نخواهد کرد در دفترخانه هنگام تنظیم  سند رسمی

سپرده نفر برنده تا پایان معامله نزد تعاونی باقی خواهد ماند در صورت انصرف سپرده به نفع تعاونی ضبط خواهد شد.

بازدید از ملک بلامانع است : آدرس : فاز سه فرهنگیان خیابان شهید چمران اقاقیا جنوبی خیابان فرهنگیان

کل هزینه های ثبت ، نقل وانتقال ، هزینه نشر آگهی وهمچنین سایرهزینه های دیگر بعهده خریدار میباشد .

تعاونی درردياقبول كليه پيشنهادات مختاراست  .

تلفن تماس : 66224242